Quảng Cáo

header ads
Hướng đẫn cấu hình và cài đặt Modem GW040, GW020 VNPT
Hướng dẫn cài đặt wifi UniFi bằng UniFi controller
Cách đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính win 10 8 7 XP
IP tĩnh và IP động, sự giống và khác nhau, khi nào cần dùng?
Địa chỉ IP là gì? Dùng để làm gì?
Chuẩn bảo mật wifi : WEP, WPA VÀ WPA2 nên dùng cái nào?
Wifi 2.4 ghz và 5ghz khác nhau như thế nào?